Δελτία Τύπου

Επιστροφή χρηματικών ποσών, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, σε 197 εργαζόμενους Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης


Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Επιστροφή χρηματικών ποσών, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, σε 197 εργαζόμενους Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Το Σεπτέμβρη του 2013 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα συνολικά 197 υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που καταργήθηκαν οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις τους κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), λόγω κατάργησης τριών (3) Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης που υπηρετούσαν.

Συγκεκριμένα, 170 εργαζόμενοι από το 2ο Γενικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», 20 από το Ειδικών Λοιμώξεων και 7 από το Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων. (Υπουργικές Αποφάσεις, ΦΕΚ 2123 Β 28-8-2013 και ΦΕΚ 2247 Β 10.9. 2013.). Εργαζόμενοι οι οποίοι μετά τη διαθεσιμότητα τους ανέλαβαν καθήκοντα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα όμως με το Νόμο 4472 (ΦΕΚ 74 Α’, 19.5.2017) κεφάλαιο Θ άρθρο 153, παράγραφο 5: «Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.»
Ενώ με βάση το Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ A 140 - 01.08.2018) Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 7, παρ.2 «Επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, στους υπαλλήλους που ανήκαν οργανικά στο Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ».

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε:
Να επιστραφούν τα χρηματικά ποσά, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, στους 197 υπαλλήλους που ανήκαν στα προαναφερόμενα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής


Το xnews.gr συλλέγει ειδήσεις και άρθρα από ελληνικά ειδησεογραφικά sites και τα παρουσιάζει περιληπτικά σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη σας. Ενημερωθείτε πρώτοι για τα γεγονότα όπως μεταδίδονται σε real time, συνδυάστε την ενημέρωσή σας από διαφορετικές πηγές.
xnews.gr - Real Time News - Δελτία Τύπου & Επικοινωνία με το xnews.gr στο email: gotoxnews@gmail.com - Facebook: Facebook


UP